Žalm 121
Strážca ľudu *

Už nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko ani iná horúčosť. (Zjv 7, 16)

Svoj zrak upieram na vrchy: *
    príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, *
    ktorý stvoril nebo i zem.

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, *
    nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Nedrieme veru, ani nespí *
    ten, čo stráži Izraela.

Pán ťa stráži, †
    Pán je tvoja záštita *
    po tvojej pravici.
Za dňa ťa slnko nezraní *
    ani mesiac za noci.

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; *
    Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod *
    odteraz až naveky.


© 1999-2003 Juraj Vidéky